Historik

De första noteringarna man finner om Sandviks herrgård härstammar från mitten 1500-talet då greve Svante Sture var dess ägare. Dagens mangårdsbyggnad uppfördes på 1860 då den ursprungliga byggnaden brann ner. 1640 köpte landshövding Stellan Mörner Sandviks Herrgård från kronan.

Sandvik övergick sedan till fältmarskalk Robert Douglas på Stjärnorp och var sedan kvar under Stjärnorps säteri till början av 1800-talet. Då köptes Sandvik av domkyrkosyssloman Fredrik Carl Egnell gift med Ulla Granbeck. Tillsammans hade de tio söner och två döttrar. Efter pastor Egnells död 1938 var sonen Knut Egnell brukare av Sandvik. Efter moderns död övertogs äganderätten av en annan son, borgmästare Claes Egnell, och gården arrenderades ut till löjtnant Broström, som brukade gården på 1860-talet.

Mellan åren 1877-1891 ägdes gården av makarna Lars Fredrik Carlsson och Cristina Pettersson. Därefter var Ludvig Schultze på Björkö i Vreta Kloster ägare åren 1891-1893. Från 1893 ägdes och brukades gården av Johan Oskar Dusén. 1905 köptes Sandvik av änkefru Hilda Rääf, baron max Hermelin, fröken Kerstin Key och hennes bror major Leonard Key för en summa av 33 000 kr. Efter Fru Rääfs död ärvdes hennes del av änkefru Helga Amalia Nyström som synes ha varit ensam ägare till gården 1936. Hennes dödsbo sålde gården till Linköpings kommun som brukade den till bland annat barnkollo.

På 1900-talet brukades Sandvik i många år av Carl Nilsson Hallin, som också var kyrkväktare. Carl Andersson har varit bonde här och hans dotter och måg, Anna-Greta och Kurt Johansson bodde på gården fram till 2009 och brukade då delar av gården och hjälpte till med skötseln av hästarna.

1995 köptes Sandviks Herrgård av paret Niclas Jansson och Madelene Simlund som ägnade mer än 10 år till att renovera hela herrgården, bygga om hela stallen och bygga ridhus mm. I januari 2007 flyttade nuvarande ägare ,familjen Silfverswärd, in på Sandviks Herrgård.