Våningssängrummet

Detta fina rum med en stor våningssäng har gamla fina trädetaljer som kan härstamma från 1500-talet.